Kontakty

info@gaming-zone.cz

Martin Stránský

-email: shontycz@gaming-zone.cz

 

 Jaroslav Podhradský

-email: canbrucz@gaming-zone.cz